fredag 15 februari 2008

Kap 4 avslutat!

Andra utkastet på kapitel 4 är klart! Jag märker att redigeringen går snabbare ju längre fram jag kommer i historien. Tror att det berot på att jag har lärt mig så mycket genom att skriva att slutet är mycket mer välformulerat än början.
Den här redigeringen har jag koncentrerat mig på att ta bort konstiga formuleringar och slarvfel (jag har märkt att många ni har blivit vi och att de ibland blivit det) och ändra STORA skillnader i handlingen. Jag har haft så mycket nytta av words kommentarfunktion för så fort jag har ändrat mig i mitten av historien har jag kunnat lägga en kommentar där det behöver ändras och fixa det senare. Då slipper jag hoppa fram och tillbaka vilket i slutändan brukar leda till att jag inte kommer någon vart.

Så nu har jag ett kapitel kvar innan det ska till och börja på utkast nummer 3!

Inga kommentarer: