måndag 9 februari 2009

Det förklarar så mycket men ändå ingenting

Genom våra hela liv vidrör vi egentligen ingenting. När vi känner trädets ådring mot våra fingertoppar så känner vi egentligen ingenting. Ådringen vi känner är vår hjärnas omvändling av elektriciteten som uppstår när atomerna i våra fingrar närmar sig de i trädet. The reality is only our perception of our senses.
Det vi tror är fast materia, som ett bord, består bara av vakum och laddningar som kan röra sig fritt genom det vi uppfattar som tid och rum, kan till med finnas på samma plats. Det är vår uppfattning som står ivägen för att se vad som verkligen (inte) finns där. When we don't look there are endless of possibilities. When we do there's only one.

Inga kommentarer: