fredag 9 januari 2009

En slags rubrik

Läs det här. Det kan inte ta längre tid än tre minuter, och så mycket tid kan du väl undvara? Det är Hanna som skrivit en mycket kort och koncis artikel utan onödig utfyllnad.

Inga kommentarer: